top of page

Nagrania zrealizowano w BHK Recording Studio / RGB Studio

Nagranie, miks, mastering, produkcja - Radosław Grabarek & Waldemar Krupiński

Projekt graficzny okładki i DDP - Szymon Kropaczewski

AKTUALNY PROGRAM ZESPOŁU

PROGRAM_RHBLUESS.jpg
bottom of page